Korkut Boratav: Ekonomik kriz yok, yoksuldan alıp zengine veriyorlar

Türkiye’nin en önemli iktisatçısı Prof. Dr. Korkut Boratav’a göre Türkiye ekonomisi salgın döneminde kriz yaşamadı, büyüdü. Fakat iktidar yoksulun payını zengine verdi. IMF’nin Türkiye için 2026 yılına kadar yüzde 3,3’lük bir büyüme öngörüsünde bulunduğunu aktaran Boratav’a göre “devrim” niteliğinde adımlar atılmazsa, AKP gitse de mevcut tablo değişmeyecek. Kış yaklaştığında Kürtler, “yoksulun yorganı yırtılmaya başladı” der.

‘Psikolojik esenliği bozan iklimse, ki öyle, onu değiştireceksiniz’ – Pınar Öğünç

 Prof. Dr. Nebi Sümer’in* söz ettiği siyasal, toplumsal iklim… İşsizlik, sosyal psikoloji alanında sık ele alınan konulardan sayılmıyor. Sümer’in, oranların bugünle yakın olduğu 2008 krizine ve işsizliğin psikolojik etkilerine odaklanan çalışması ise bugünü anlamlandırmanın yanında, bir de kıyas imkânı sağlıyor. Sümer, işsizlik ile işi kaybetme korkusunun yakınlığını, gençlere layık görülen “tokat”ı, biriken umutsuzluğu, kesif öfkeyi

Ancak dünya savaşları döneminde görebileceğimiz bir kitlesel işsizlik yaşıyoruz’ – Pınar Öğünç

Krizler tarihinde kuşbakışı gezdiğimizde toplumsal bir bunalıma meyleden bugünün işsizliği hangi yanlarıyla ayrılıyor? İşsizlik, dijital emek, kadın istihdamı konularına odaklanan akademisyen Senem Oğuz anlatıyor. Marx’ın “yedek işgücü ordusu” kavramı üzerinden Türkiye’de işsizlik meselesini, bugünle oranların yakın olduğu 2008 krizini ele alan kitabı nedeniyle Oğuz’un söyleyecekleri daha da fazla. Tam olarak ne oluyor? Gerçekten başka türlü

Nevra Akdemir: Bu yangın yerinden çıkmamız ancak HDP ile mümkün olacaktır

‘Rejim, sömürgeci refleksleri olan, kadın düşmanı, doğayı sadece ekonomik kaynak olarak gören ve bilimden uzak bir insan tipini de başarıyla yaratmış durumda.’ Nevra Akdemir, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi görevini sürdürürken KHK ile ihraç edilen ve Almanya’da mesleğini sürdüren akademisyenlerden biri. Nevra Akdemir tarafından yazılan “Taşeronlu Birikim: Tuzla Tersaneler Bölgesinde Enformelleşme” isimli kitap, Sosyal Araştırmalar Vakfı

Türkiye ekonomisi: Kriz yok; toplumsal bunalım var… – Korkut Boratav

Ortada iktidar tarafından yaratılmış insanî bir trajedi vardır. Başlıktaki ifade, Türkiye ekonomisinin son beş yıldaki seyrini özetliyor; yakın geleceğine ilişki gerçekçi öngörüleri de içeriyor “Kriz” ve “toplumsal bunalım” terimlerini açıklayalım; Türkiye bağlamında inceleyelim. Farklı “kriz” kavramları… Özellikle Türkiye yapısındaki (“yükselen”) ekonomiler için son kırk yılda yerleşen terminolojiyi kullanalım: Millî gelirde düşme, finansal sistemde çöküntüler ve

Yoksulluk toplumun sağlığını bozuyor

Pandemi en çok yoksul kesimi vururken, ekonomik krizler de vatandaşın sağlığında olumsuz sonuçlara neden oldu. Türkiye pandemi dönemini sağlık çalışanlarının olağanüstü ve fedakar mücadelesiyle atlatmaya çalışırken, derinleşen ekonomik kriz ve yoksulluk ise sağlık hizmetlerine erişimde büyük bir eşitsizlik yaratarak, toplum sağlığını vurdu. Pandemi öncesi dönemde 17.2 milyon kişi olarak tahmin edilen Türkiye’deki yoksul vatandaşların sağlık

EKONOMİ POLİTİK: KRİZ ÜZERİNE –III Neoliberalizmin krizleri

İktisatçı Ümit Akçay ve siyaset bilimci Galip Yalman’la podcast serimizin üçüncü bölümünde neoliberalizmin doğuşuna uzanıyoruz. Sermayeye sınırsız hükümranlık veren bu ekonomi-politik düzen nasıl kuruldu? Neoliberalizmin inşasında merkez solun payı, hatası var mı? Akçay ve Yalman bizi farklı coğrafyalarda dolaştırarak 1970’lerden 2000’lere getiriyor. Kaynak: https://birartibir.org/podcast/1174-neoliberalizmin-krizleri

İşsizlik ve geleceksizlik – Ayşe Uysal

Kolombiya’da gençler salgına ve devlet şiddetine rağmen 1 aydır eylemdeler. Tanıdık eylem biçimleri ve sloganlarla çok uzaklardan adeta Türkiye’ye selam gönderiyorlar: “Zıpla zıpla, zıplamayan polistir!” diye sesler yükseliyor eylem alanlarından. Ülkenin üçüncü büyük kenti Cali sokaklarında protestolar nedeniyle onlarca genç hayatını kaybetti ve maalesef kayıplar katlanarak artıyor. Kolombiya devlet başkanı Cali’de orduyu da seferber etti.

Kahraman sanayici krize karşı – Ali Rıza Güngen

İSO toplantısında sanayicilerin enflasyon konusundaki söylemi, iktidar blokundaki büyük sermaye gruplarının süregiden rahatsızlıklarını ifade ediyor. İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) her yıl kamuoyuyla paylaştığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması 26 Mayıs’ta açıklandı. Dikkat çekici veriler Türkiye’nin sorunlarını ve 2020’deki ekonomik gelişmeleri kısmen özetliyor. Sanayicilerin istikrar vurgusu yapmaya devam ederken, Erdoğan yönetimi tarafından kendilerine sunulan fırsatları iyi değerlendirdiklerini,

1 milyon 252 bin kişi en az 1 yıldır işsiz

Türkiye İstatistik Kurumu’na göre ne eğitimde ne istihdamda olan genç nüfusun sayısı 2 milyon 922 bin kişi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 ilk çeyrek işgücü verilerini yayınladı. Buna göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık artarak yüzde 12,9’a çıktı. Bir başka deyişle işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 142