Koronafobi ile nasıl başa çıkabiliriz? – Hakan Yaman

Koronafobi durumunda ise aşırı düzeyde Kovid-19 hastalığının bulaşması endişesi görülmektedir. Kovid-19 pandemisi insanlarda bedensel sorunlar kadar, korku, endişe ya da kaygı gibi ruhsal sorunlara da neden olmaktadır. Kovid-19 endişesine koronafobi adı verilmiştir (1). Türk Psikiyatri Derneği’ne göre özgül fobiler, ki eskiden basit fobi olarak adlandırılırlardı, bazı durumlara, objelere, kişilere ya da hayvanlara karşı mantık dışı,