Bir kooperatif hikâyesi: ‘İnsan gücüne ihtiyaç var’ deyin

Emekleri sömürülen, hakları gasp edilen, iş cinayetlerinde öldürülen işçiler kooperatif kurdu. Her adımında gönüllülerin çalıştığı kooperatifin amacı ise işçiye destek olmak, dayanışma ile evlerine girmek. Bu yüzden çağrıları herkese Reyhan Hacıoğlu   İş cinayetleri, işçi eylemleri, hak gaspları ve uzun direnişler… Emek sömürüsünün en çok yaşandığı alanlardan biri olan inşaat sektöründe bugünlerde farklı bir telaş

Başka türlü bir topluluk mümkün – Erol Malçok

Kooperatif yalnızca alacağı bir isim ve ortaya koyacağı bir iradeyle tarım, kültür, sanat, eğitim gibi birçok alanda çalışabilir. Örneğin topluluk destekli tarım uygulamasıyla yerelde doğal küçük üretim yapan üreticiyi desteklerken, herkesin erişebileceği alternatif okullar kurabilir ve kültür-sanat etkinliklerini toplumun her kesimine gönüllü olarak yayabilir. Büyüsü bozulmuş dünyada insan varoluşsal kaygıyla hep bir tinsellik arayışı içerisindedir.

Krize karşı kooperatifler: “Toplumsal muhalefet için bir fırsat”

Serkan Öngel ile Uygar Dursun Yıldırım’ın derlediği “Krize Karşı Kooperatifler” isimli çalışma Nota Bene’den çıktı. Kitaba dair Kadıköy Kooperatifi’nde düzenlenen söyleşide konuşan yazarlar kooperatiflerin ve kooperatifçiliğin bugün yeniden gündeme geldiğine dikkat çekerek, bu sürecin toplumsal muhalefet açısından sağladığı fırsatlara vurgu yaptı. Haber: Bekir Avcı Serkan Öngel ile Uygar Dursun Yıldırım’ın derlediği “Krize Karşı Kooperatifler: Deneyimler, Tartışmalar,

Yerdeniz Kooperatifi: “Kooperatifi bir dayanışma ekonomisi olarak görüyoruz”

Hayatta kalmanın gittikçe zorlaştığı, uygulanan tarım ve ekonomi politikalarıyla güvenilir gıdaya ulaşmanın imkansızlaştığı ve ekolojik yıkımın derinleştiği bir ortamda Kadıköy’de bulunan Yerdeniz Kooperatifi ile kooperatifleşme üzerine konuştuk. Üretici ile karşılıklı bir dayanışma ilişkisi içinde çalışan kooperatif, mülteci kadınların ürettiği ürünler de dahil birçok ürünü ‘tüketiciye’ sunuyor. Satılan ürünlerin ücreti ise doğrudan üreticiye gidiyor. Sözü kooperatiften

Slovenya’da evsizler kooperatifi: Zadruga Stara Roba Nova Raba – Oya Ocak

Evsiz bireyler için daha adil bir yaşam koşulu oluşturmayı hedeflerken alternatif istihdam modelini de odağına alan Zadruga Stara Roba Nova Raba Kooperatifi’nin temel prensibi ekonomik alandan dışlanan evsiz bireylerin yaşamını değiştirmek değil; onlara ne isterlerse yapmalarını sağlayan, tüm kararlarını destekleyen, güçlü noktalarını keşfetmelerini sağlayan bir platform sunmak. “Temel prensimiz insanların yaşamını değiştirmeden istediklerini özgürce yapabilecekleri,

Barselona’da bir mahalle direnişinin güçlü kazanımı: Can Batlló – Oya Ocak

Can Batlló Sant Mahallesi’nin güçlü bir kazanımı; benim için ise özgürlükçü, eşitlikçi, dayanışmacı, duyarlı ve saygılı tüm fikirlerin pratiğe dönüşerek ete kemiğe bürünmüş hali. Eğer olur da yolunuz Can Batlló’ya düşerse attığınız her adımda, pratiğe dökülen bu mücadelenin büyük bir kararlılıkla nasıl sağlam ve güçlü büyüdüğüne hayretle ve heyecanla tanık olacaksınız. “Can Batlló bizim dünümüz,

Satılacak 50 ton elma bursa dönüşecek

Divriği Kültür Derneği, yaklaşık 50 ton elmayı başlattığı kampanyayla satarak 20 öğrenciye burs vermeyi hedefliyor. Dernek ayrıca kurduğu kooperatifle üreticiye destek verecek. Rıfat DOĞAN Geçen yıl sattıkları nohutla öğrencilere burs veren Divriği Kültür Derneği, bu yıl da 50 ton elmanın satışından gelecek bağışla 20 öğrenciye burs vermeyi hedefliyor. 1952 yılında kurulan ve Türkiye’nin en köklü

Dayanışma ekonomilerinin felsefesi – Umut Kocagöz

Sağlıklı gıdaya adil bir şekilde erişmek istiyorsak, bir tüketim kooperatifinin, gıda topluluğunun veya başka türde inisiyatiflerin parçası olmamız, bunların yaşamasına katkı sunmamız bir zorunluluk. Ancak bu çalışmalar kâr amacı gütmediği için, gönüllülük temelinde yapılan çalışmalar oldukları için, bir tür zorunlu-gönüllü olma hali ortaya çıkıyor. Türkiye’de dayanışma ekonomilerine yönelik ilgi artıyor. Dayanışma ekonomileri, kooperatif tipi örgütlenmelerden

Bir hayali gerçek yaptılar: Suriyeli,Türkiyeli ve Afganistanlı 50 kadın birlikte kooperatif kurdular

Suriyeli,Türkiyeli ve Afganistanlı 50 kadın bir araya gelip kooperatif kurdu.Saya,tekstil ve mutfak olmak üzere 3 sektörde üretim yapan kooperatifi destekleyen ILO’dan BilgeÇoban, ‘Kadınlar birlikte hayal kurup, peşinden gidiyor’ dedi Antep’te 2017 yılından beri faaliyet gösteren SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi’nde (SADA) iletişim, liderlik, kolektif çalışma ve kooperatifçilik üzerine 6 aylık eğitimin ardından Suriyeli, Türkiyeli

Kolparatife karşı kooperatif – Metin Yeğin

Siz belki duymuyorsunuz ama ülkede her yerden iyi kötü kurulmaya çalışılan kooperatif haberleri geliyor. -Tabii ki arkasına iktidar almış ‘kolparatif’lerden söz etmiyorum.- Bir sürü toprak sahibi, hatta büyük toprakları olanlar da ‘Nasıl kooperatif örgütleyebiliriz ki’ diye arıyorlar. Bir kooperatif satış tezgahı bu. ‘Terra Viva’ Kooperatifi. Pankartın üstünde görüyorsunuz adını. Bir gece önce çıkarmıştık kooperatifin süt-peynir