Pandeminin Sınıfsallığı; Komünal Ekonomiyi Tartışmak -Cevher Kahraman

Geçmişin analizi, günceli anlamak ve geleceğe dair perspektif sunması açısından değerlidir. Salgınlar tarihine bakacak olursak; çiçek hastalığı yeni dünyayı öylesine büyük bir güçle işgal etmiştir ki, Kızılderili kültüründe açtığı politik yaralar hala iyileşememiştir. Veba, feodalizmin sonunu getirmiş, kapitalizmin tohumlarını atmıştır. Sıtma köle ticareti ile birlikte yayılmış; frengi sekse tehdit olarak yaklaşılmasına sebep olmuştur. Salgın, hastalıklarla

Endüstriyel tarım demek gıda krizi demektir – Bişar İçli

Kapitalist endüstri tohumların genleriyle oynayıp sertifikalaştırmasıyla birlikte çiftçiler şirketlerin adeta birer kölesi oldu. Bu köleliğe karşı komünal ekonomi bir zorunluluk Bilimsel araştırmalardan anlaşılacağı gibi çiftçilik yani tarımla uğraşmak, avcı-toplayıcılıktan daha fazla emek isteyen bir uğraş olmasına rağmen insanlık tarihinde çok büyük bir ilerlemedir. Besinin elde edilme sürecinde, toprağı açmak, havalandırmak, tohum ekmek, her türlü zararlıdan