Kız çocuklarının okullaşması ve toplumsal cinsiyet eşitliği – (Merve Mert – Özgenur Korlu)

Kadın ve erkeklerin eğitim hakkından eşit bir biçimde yararlanmasını sağlamak devletin anayasal yükümlülüğüdür. Bu yükümlülük kadın ve erkeklerin okullulaşma oranlarının eşit olmasının ötesinde, eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını gerektirir. 4 Temmuz 2020’de sosyal medyada Türkiye’de kız çocukların ilkokulda brüt okullulaşma oranını gösteren bir grafik paylaşıldı. Grafikle ilgili yapılan bazı yorumlar, grafiğin yorumlarken bazı hataların yapıldığına,