İtalya’da postmodernizme götüren tartışmalar – Melishan Devrim

Bugün, göstergebilimden yararlanarak mimarlığı bir kitle iletişim aracı olarak yorumlamak, güncel mimarlık literatüründe içselleşmiş bir metot. Renato De Fusco’nun 1967’de Kitle İletişim Aracı Olarak Mimarlık adlı kitabını yazdığı tarihte ise henüz durum bu değildi. Ağustos 2020’de ilk kez Türkçeye aktarılan bu kitabın yazıldığı dönemde ne kadar etkili olabildiğini, yani ‘temel alınacak bir metin’ olarak görülüp