Ümit Güçlü’nün ‘Sessizlik Partisi’ – Enver Topaloğlu

Ümit Güçlü’nün yeni şiir kitabı ‘Sessizlik Partisi’, Ketebe Yayınları tarafından yayımlandı. Kitap, “Düşmek Taşı”, “Küçük Robotlar” ve “Rüyadan Uyanmak” başlıklı üç bölümden oluşuyor. Şiir kurmak; duyguyu, düşünceyi, duyarlılığı, farkındalığı şiire dönüştürmek; dildeki şiir uçlarından şiir yapmak şairin emeğiyle, uğraşısıyla, çabasıyla, cebelleşmesiyle, ısrarıyla, inadıyla mümkün. Şiirin kolay bir iş olduğunu düşünenler yok mu, elbette var. İhtimal

‘Oğul Sırtlanı’ yahut trajik olanın mahkumiyeti – Hüseyin Akcan

Okur dostu olmayan şiirler var ‘Oğul Sırtlanı’nda, dilin eksiltilerek ağırlaştığı, tamamlanmayan her cümlenin arkasında kendi hayaletini dolaştırdığı eksik metinler, parçalı fragmanlar. Yaşanılan çağı ıskalamayan ve bu çağın sadece semantik yapısını özümsemiş bireyin çıkmazına bakıyor gibidir şiirler… Olcay Özmen ‘Çapraz Altında'(1)da, beklenilenin aksine bir kitabın başlangıcına yahut bir şiirin öncesine koymaz ithafı. Aslından tam manasıyla bir

‘Kulağı Kirişte’ olan şiirler – Salih Bolat

Claire Lajus yaptığı işin bilincinde olan bir şair olarak, nesnesi karşısında soğukkanlı olmasını bilen, heyecanını yatıştırarak, anlamlı, bütünlüklü imgelerle şiirini kuruyor. İmgelerini oluşturan metaforları yaratırken de, Özdemir İnce’nin belirttiği gibi, bir Fransız olarak Rimbaud’yu, Mallarmé’yi, Valéry’yi, Antonin Artaud ile André Breton’u okumuş olduğunu hissettiriyor. Geçtiğimiz haftalarda Fransız şair Claire Lajus’ün seçilmiş şiirlerinden oluşan bir kitap

Suca Dündar’ın ‘Çektirilmemiş Fotoğraflar’ı – Enver Topaloğlu

Suca Dündar’ın beşinci şiir kitabı ‘Çektirilmemiş Fotoğraflar’ Artshop Yayıncılık tarafından yayımlandı ‘Çektirilmemiş Fotoğraflar’, Dündar’ın önceki şiirleri, dizeleri gibi dildeki boşluklara doğru ilerleyecek ilginçlikler, şiirsel sürprizler içeriyor. Şiir okurunun Atika, Yeni Biçem, Şiir Ülkesi, Eşik, Dünya Kitap, Islık, Şiir Oku, Edebiyat Gündemi, Gerçek Sanat, Berfin Bahar, Şiiri Özlüyorum, Papirüs, Kıyı, Akköy gibi sanat edebiyat dergilerinden tanıdığı

Gökhan Arslan’dan yeni kitap: Tebeşir Bahçesi – Enver Topaloğlu

Gökhan Arslan’ın şiir kitabı ‘Tebeşir Bahçesi’, İthaki Yayınları tarafından yayımlandı. Üç bölümden oluşan kitapta otuz beş şiir yer alıyor. Kitapla ilgili ağzına kadar şiir dolu da denilebilir. İlk izlenim, doksan altı sayfada boş da yok, boşluk da… Başlığın değişik yorumlar yapılmasına, farklı anlamlar çıkarılmasına yol açması şaşırtıcı olmaz. Çağrışım aralığı geniş bir ad ‘Tebeşir Bahçesi’.

Meltem Ahıska’nın ‘Yad’ındaki şiirler – Enver Topaloğlu

Pandemi yılı biterken Meltem Ahıska’nın Metis Yayınları’ndan çıkan kitabı ‘Yad’ okurla buluştu. Ahıska’nın yeni kitabı bize; onun şiiri, çağımızın örneğin Edward Said, Naom Chomsky ve benzerleri gibi dünyayı yorumlamakla yetinmeyip değiştirmek gerektiği konusunda sorumluluk alan isimlerin geleneğinden bir entelektüelin, çok yönlü ‘yazma eylemliliğinin’ bir başka uğrağı olarak gördüğünü düşündürmesi şaşırtıcı değildir. Meltem Ahıska dünyaya, hayata,

Ali Özgür Özkarcı’dan ‘Sonu Yoktur’ – Enver Topaloğlu

Ali Özgür Özkarcı’nın şiir kitabı ‘Sonu Yoktur’, Edebi Şeyler Yayınevi tarafından yayımlandı. ‘Sonu Yoktur’, üç bölüm, on şiirden oluşuyor ve yetmiş iki sayfa. Kitabın ilk iki bölümünde, bu bölümlere adını veren iki uzun şiir bulunuyor. Üçüncü bölümde birbirini tamamlayan sekiz “parça” şiir yer alıyor. Günümüz koşullarında kurumsal kimliği ve yapısı olmayan, arkasında bir büyük sermaye

Şiirin imkânı – Enver Topaloğlu

Nâzım Hikmet’in sağlığında ve Türkiye’deyken yayımlanan kitaplarından en önemlisi diyebileceğimiz hem de şiirin imkânlarını bütün boyutlarıyla içeren yapıtı ‘Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı’dır. İlk baskısı 1936’da yapılan destan Nâzım Hikmet’in o güne kadar yayımlanan şiirleri arasında başyapıt olarak değerlendirilir… Şiirin imkânını iktidarla olan çatışmasına bakarak belirlemek mümkündür. (Yazı içerisinde iktidar kavramının erk, güç, muktedir,

Şiiri değiştiren yapıtlar: Çırak Aranıyor – Enver Topaloğlu

Refik Durbaş’ın ilk şiirleri altmışlı yıllarda yayımlanmıştır ama eğer bir dönemle anılacaksa onun yerinin yetmişler olduğunu söyleyebiliriz. Bunun için ilk kitabının 1971’de yayımlandığını hatırlatmak belki sayılır mı? Yetmişlerin şairi olarak anılması daha doğrudur deyişimizin nedeni elbette daha çok onun, şiirinin bu dönemde bilinir, görünür olmasıyla ilgili. ‘Çırak Aranıyor’, iki yıl önce, 30 Kasım’da yaşamını yitiren

Emel İrtem’in ‘Hu’su – Enver Topaloğlu

Emel İrtem’in yeni şiir kitabı ‘Hu’, Yitik Ülke Yayınları tarafından yayımlandı. Emel İrtem’in yeni kitabı, her biri bir kapı olarak belirtilen ve her kapının bir adla anıldığı üç bölümden, yirmi beş şiirden oluşuyor. Kısaca ‘Doksanlar’ da denilen 1990’lı yıllar, Türkçe şiirde, seksenli yılların aksine enine boyuna konuşulmuş, derinliğine tartışılmış bir dönem olmadı. Bir başka deyişle,