Çağdaş sanatın otantik formu: Nuveen Barwari – Fatih Tan

Çalışmalarında -ağırlıklı olarak- kumaş, halı ve keçe materyallerini kullanan, Kürt Amerikan multidisipliner sanatçı Nuveen Barwari, kıtalararası doğaçlama malzeme alışverişinde bulunarak, Kürt kumaşlarıyla Amerikan tüketim ürünlerini bir araya getirerek ucuz, oryantal, seri üretimler yapan, pirinç torbalarını giysiye dönüştürme gibi çağdaş sanatı, modayı ve pop sanatını araştıran bir alanın sentezini oluşturuyor. Barwari için kumaş -özelde de halı-,