Kuvayı Milliyeciler Suphi ve yoldaşlarını imha etti – Nevzat Onaran

“Anlaşılıyor ki, Suphi ve yoldaşlarının Karadeniz’e dökülmesinde Mustafa Kemal’in sorumluluğu/rolü, Kâzım Karabekir’den az değildir, hatta belirleyicidir! Türk Kurtuluş Savaşı ve ‘anti-emperyalizm’ söylemiyle Suphi ve yoldaşlarının imhasını görmemek, ideolojik ve siyasi körlükten başka bir şey değildir!” Katlinin 100. yılında Suphi ve yoldaşlarına saygıyla Kuvayı Milliyeciler, Yunan askerinden önce Türk komünistlerini denize döktü. 28 Ocak 1921 gecesi Türkiye

Kuvayı Milliyeciler Suphi ve yoldaşlarını imha etti – Nevzat Onaran

Katlinin 100. yılında Suphi ve yoldaşlarına saygıyla  “Anlaşılıyor ki, Suphi ve yoldaşlarının Karadeniz’e dökülmesinde Mustafa Kemal’in sorumluluğu/rolü, Kâzım Karabekir’den az değildir, hatta belirleyicidir! Türk Kurtuluş Savaşı ve ‘anti-emperyalizm’ söylemiyle Suphi ve yoldaşlarının imhasını görmemek, ideolojik ve siyasi körlükten başka bir şey değildir!” Kuvayı Milliyeciler, Yunan askerinden önce Türk komünistlerini denize döktü. 28 Ocak 1921 gecesi Türkiye

29 Ekim 1923’te gerçekte ne oldu?

Cumhuriyet’in 97. Yılında Tarihçi Erdoğan Aydın ile Cumhuriyet’in ilan ediliş sürecini ve manasını Siyasi Haber’den Esra Üşüdür konuştu. 29 Ekim 1923’de gerçekleşen neydi? Erdoğan Aydın resmi tarihin çarpıtmalarının üstündeki örtüyü kaldırıyor. Cumhuriyet’in ilanının 97’inci yılındayız. Her 29 Ekim’de Cumhuriyet’in ilanının anlamı üzerine kapsamlı tartışmalar oluyor. Bir yanda Cumhuriyet’in ilanının toplumsal ve siyasal olarak hiçbir özel