Daniel Buren’in Kurumsal Eleştirisi Kurumların Gözdesi Haline Geldi – Joseph Nechvatal

Daniel Buren’in Louis Vuitton Vakfı’nda sergilenen, bağlamı dışında her tür içerikten yoksun, saydam ve neşeli cephesi Observatory of Light, bir zamanlar radikal olan kavramsal sanatçıların “doğru yolu bulup” havalı tasarımcı-dekoratörlere dönüştüğünün bir başka göstergesi. Buren, Frank Gehry’nin Jardin d’Acclimatation’da bulunan, kıvrımlı camlarla kaplı havalı binasının hem içine hem de dışına göze hoş gelen rengârenk yüzeyler monte