Entelektüel ‘Bayan K.’, Führer’in bir dâhi olduğu kanısındaydı… – Murat Sevinç

Victor Klemperer 20’nci yüzyılın herhalde en acımasız ve yok edici hareketi olan nasyonal sosyalizmin yöntemlerini ve sıradan insanı bir fanatiğe dönüştürmesini ayrıntılarıyla, etkileyici gözlemlerle betimliyor. Sıradan olanın, dikkat çekmeyenin ve umursanmayanın, bir rejimin çimentosu olabildiğini, olabileceğini. Victor Klemperer şöyle diyor: “…çünkü Almanya’da basılan ve konuşulan her şey parti makamlarınca norma bağlanmıştı. Müsaadeli biçimden öyle veya