DEMOKRASİ KONFERANSI / EKONOMİDE DEMOKRASİ ALANI –III Prangalar ve anahtarlar

Söyleşi: Elvan Kıvılcım Demokrasi Konferansı’nın “Ekonomide Demokrasi” tebliğini hazırlayan ekibin sözcüleri Mert Büyükkarabacak, Mustafa Durmuş ve Haluk Levent’le üçüncü oturum: Temel gelir güvencesi, bütçe ve kaynaklar, büyümeyi demokratikleştirmek, dengeleyici iş modelleri, kooperatifler, uluslararası zeminler… Programınızın en önemli iki ayağından birinin temel gelir güvencesi olduğunu vurguluyorsunuz. İstihdam yaratmaya çalışmak yerine, 18 yaşını dolduran her yurttaşa düzenli aylık gelir

DEMOKRASİ KONFERANSI / EKONOMİDE DEMOKRASİ ALANI –I Bir “geçiş programı” çerçevesi

Söyleşi: Elvan Kıvılcım 2021 başında yapılan Demokrasi Konferansı çağrısı sonrasında, 21 toplumsal sorun alanı saptandı, bu alanlarda çalışma grupları kuruldu ve gelinen aşama, 24 Haziran’da düzenlenen Demokrasi Konferansı toplantısında, tebliğler eşliğinde kamuoyuna sunuldu. Söz konusu sorun alanlarından biri, hayati önemdeki “Ekonomide Demokrasi”. Hazırlanan tebliğde, “Faşizmin karanlığından çıkmak adına en geniş toplumsal güç birliğini sağlamak amaçlı

EKONOMİ POLİTİK: KRİZ ÜZERİNE –III Neoliberalizmin krizleri

İktisatçı Ümit Akçay ve siyaset bilimci Galip Yalman’la podcast serimizin üçüncü bölümünde neoliberalizmin doğuşuna uzanıyoruz. Sermayeye sınırsız hükümranlık veren bu ekonomi-politik düzen nasıl kuruldu? Neoliberalizmin inşasında merkez solun payı, hatası var mı? Akçay ve Yalman bizi farklı coğrafyalarda dolaştırarak 1970’lerden 2000’lere getiriyor. Kaynak: https://birartibir.org/podcast/1174-neoliberalizmin-krizleri

Doğayı Tahrip Etmenin Sonuçlarını Yaşıyoruz – Cemil Aksu

HDK Yürütme Kurulu üyesi ve Polen Ekoloji aktivisti Aksu, ekoloji ve kapitalizm arasındaki ilişki üzerine bianet’ten Evrim Kepenek’in sorularını yanıtladı. Hemen herkes felaket senaryoları içeren Amerikan filmlerinden en az birini izlemiştir. Filmi sonunda her nedense ABD bir şekilde tüm dünyayı felaketten kurtarır. Önce İklim Krizi, kuraklık ve anormal mevsim koşulları ardından COVID-19 pandemisi ile mücadele

Bir intiharın gösterdiği – Leyla Alp

Kapitalizm bize tıpkı Furkan’ın yazdığı gibi aradan sıyrılmayı, sıyrılmak için daha duygusuz, daha çalışkan, daha sert, daha gözü pek olmayı öğütlüyor “Bu dünya yaşamak için çok kötü bir yer.” 18 yaşında intihar eden Furkan Celep’in bıraktığı uzun notta yazan cümlelerden biri bu sözler. Bu dünya yaşamak için kötü bir yer… Furkan’ın intiharı üzerine yapılan yorumlar

İlerici Enternasyonal dünya gericiliğine karşı duvar olabilir

Kendisini eylemli olarak ortaya koyan feminizm ve ekoloji mücadelelerini içermeyen, yeni bir dünya ve buraya gitmeyi arzulamayan bir enternasyonal artık düşünülemez; bu bileşenleri eşit kabul etmeyen bir işçi sınıfı öncülük edecek kendi kitlesini bile bulamaz. Milimetrenin on binde biri büyüklüğündeki SARS-CoV-2 virüsü dünyayı kasıp kavurmaya başlamadan önce ABD ve AB 2008 krizinden kurtulamadıklarını kabul ederek

Türkiye’de rejim sorunu ile ilgili bir tartışma – Ümit Akçay

Neoliberal teknokrasinin ve ana akım iktisadın 2008 krizi sonrasında moral üstünlüğünü yitirmesi ya da ABD’nin göreli gerilemesi eşliğinde gerçekleşen hegemonik kriz sonucunda oluşan yeni ‘küresel ara rejim’ ve küresel finansal dalgaların değişen yönlerine göre uyarlanan ekonomi politikası, Erdoğan yönetimi için 2013 sonrasında yaşanan ekonomik darboğazlardan IMF sapağına dönmeden ilerleme olanağı açtı. Korona krizi ile Türkiye’deki

DAVID HARVEY İLE KAPİTALİZMİN KRİZİ VE MARX: Marx hiç olmadığı kadar güncel

Günümüzün en yakıcı sorunları neler? Sorunlar, Marx’ın dediği gibi, çözümleriyle birlikte geliyorsa, çözümlerin ipuçları neler? Kapital’de anlatılan bizim hikâyemiz ise anlatılan tam olarak ne? Evet, Kapital’in birinci cildi bir şaheser, edebi üslûbu cabası. Peki, ikinci ve üçüncü ciltler niçin öyle damardan iktisat? Anlatılan eski zamana mı dair, yoksa tam da bugünün hikâyesi mi? Mesele sadece yorumlamak değilse,

ELN Sözcüsü Uriel: Korona virüsü, kapitalizmin krizini soyar – Kavel Alpaslan

Kolombiya’da FARC’ın barış anlaşmasına katılmayarak hükümete karşı mücadeleyi sürdüren ELN komutanı ve sözcüsü Uriel korona virüsünün ülkede yarattığı durumu anlattı: “Kapitalizm ve kapitalistler, her ne kadar krizde de olsa, uğruna kavga etmeden bu sistemin ölmesine müsaade etmeyecekler, buna hiç şüphe yok.” Latin Amerika ülkesi Kolombiya, Covid-19 salgınından kısa bir süre önceye kadar sokak gösterileri ve

Covid-19 pandemisinin Ekoloji Politik değerlendirmesi

Ekoloji Politik* tarafından yazıldı: İşçi sınıfı ve tüm ezilenler olarak, yaşam hakkımızı savunmak için bir araya gelmeye, direnmeye ve değiştirmeye ihtiyacımız var. Çünkü artık açıkça, “hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”la, “yarın çok geç olacak” arasında bir noktadayız. COVID-19 pandemisi ulusal ve bölgesel sınırları yerle bir ederek tüm gezegene yayıldı. Yayıldığı pek çok ülkede, Türkiye’de olduğu