Kapitalist yağmaya uğrayan Amazon – Cecilia Zamudio

Hayır, sorun sadece Bolsonaro da değildir. Bolsonaro, uluslararası kapitalizmin, hizmetinde olan katillerinden biridir. Sorun çok uluslu şirketlerdir, büyük toprak sahipleridir, bütün sömürücü sınıf ve onların suç sistemidir Amazon ormanı, kapitalizm tarafından yağmalanıyor. Uluslararası maden şirketleri ve emlakçılar tarafından ormansızlaştırılan alanlar, tarımsal endüstri ve kitlesel hayvancılık için can atan anormal kapitalist üretim biçiminin kaynağı haline getiriliyor.