Bir aşı aranıyor, bir de ‘başka bir uygarlık’ – Ergin Yıldızoğlu

Bu çürüyen uygarlığı yönetenlerin aksine, işçi sınıfının yeni gelişmekte olan kesimleri (X-Z kuşağı filan) aptal değil. Onlar “bir başka uygarlık” istiyorlar Kapitalist uygarlık, küresel çapta iki yaşamsal krizle yüz yüze: Covid-19 vakası 28 Haziran itibarıyla küresel çapta 10 milyon 273 bin 1 kişiye; ölü sayısı da 505 bin 300’e ulaştı. Sibirya’da -68 0C ile dünyanın en soğuk

Salgının Ortaya Çıkışında Kapitalizmin Üretim İlişkileri ve Onun Sağlık Sistemleri Sorumludur, Çözüm Buralarda Aranmamalıdır- Fikret Çalağan

Kapitalist uygarlık bir kömür-çelik uygarlığıdır. Modernizmin kalkınma ve ilerleme ideolojisinin yansıması olarak gelişen üretim ve üretim ilişkileri doğayı talana dayandığında ekolojik yaşam her geçen gün büyük tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır. Sermayenin sürekli biriktirme ve tekelleşme istemi ancak sömürünün genişlemesi ve yaygınlaşması ile mümkündür. Bu durum gerek zorla gerekse de ideolojik ve kültürel hegemonyanın yarattığı  rıza