Pandemide kamusal insanın dramı – Hakkı Yırtıcı

İster eve ister bir üretim üssüne kapatılın, her iki durumda da dışarıya karşı savunma mekanizması olan özel hayat, kamusal alan tarafından mutlak bir şekilde işgal edilmiş oluyor. Aslında bu durum aniden oluşmadı; bu durumu, çok uzun zamandır gelişen bir kamusal alan-özel alan ayrımı yanılsamasının bir sonraki aşaması olarak görmek daha doğru olacaktır. Aylardır Covid-19 pandemisi