Cari açığa dayalı büyümeye devam / Dış borç stoku ve heba edilen 18 yıl (3) – Mustafa Durmuş

Cari açığın kapatılmasında kullanılan araçlardan üçüncüsü ‘Finans Hesabı’ içinde yer alan ‘Diğer Yatırımlar’ biçimindeki yabancı sermaye girişleri. Bu yatırımlar ülkeye gelen dış kredileri de içerir ve sonuçta, bu borçların özel kesim ve kamu kesimi gibi iki alıcısı olduğundan, ülkedeki özel ve kamu kesiminin dış borcunu gösterir. Böylece ‘dış borç stoku’; bono ve tahvil gibi araçlarla

Siyasi partiler 3 Fidan’ı andı

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı idam edilişinin 48’nci yıl dönümünde Kadıköy’de yaptıkları açıklama ile anan siyasi partiler, Mazlumların bayrağını zafere ulaştırma zamanı. Üç Fidan’a sözümüz budur’ dedi Hakların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Örgütü, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi (SYKP), Devrimci Parti (DP) ve Kaldıraç Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve