Borges’in Geceleri – Gamze Haklı Geray

Borges’deki Schopenhauer anlayışı, onun neyin gerçek, neyin hayal olduğunu düşünmesine sebep olmuş, kurgu ve denemeleri arasındaki sınır çizgiyi de bilinçli olarak bulanıklaştırmıştır. Başlangıçta sonsuz hükmü ile kaos varmış. Karanlık, aydınlığa bir veda değil geçici olarak ışığın yokluğuna veya kesintiye uğramasına referansmış. Yıllarca yazarlar ışık ve karanlık kavramlarının ayırımı ve zıtlıkları konusunda metinlerinde farklı oyunlar kurdular.

Edebiyat Üzerine Düşünce Yolculuğu: Borges, Bloy, Dostoyevski, Balzac – Nihat Kopuz

Tolstoy’un kalın romanlarının kalabalık mekânlarında dolanmanın, Dostoyevski’nin çılgınlıklarına ortak olmanın, Faulkner’ın parçalanmış zamanını ya da Joyce’un nesneleşen anlatısını derinlemesine anlamanın tek yolu bitimsizlik duygusunu hissedip bu büyü ile bütünleşmektir. Jorge Luis Borges’in Bitimsiz Gizemi 20. yüzyılın en gizemli yazarı olduğunu düşündüğüm Jorge Luis Borges iyi öykülerin belirsizlikle sonlanması gerektiğine inanırdı. Babil Kitaplığı adı altında yayına hazırladığı onlarca yazarın

Alberto Manguel: “Borges okura itibarını geri verdi.”

Borges deyince, genelde kavramsal bir yazar olarak sunulan felsefi bir figür canlanıyor gözümüzde. Sizse tam tersine biçimsel işçilik ve duyarlılıkla ilgili yönüne dikkat çekiyorsunuz. AM: Borges’in iki çehresi var. Birincisi, salt profesyonel çehre: zanaatkâr, zaman ölçer, mekanisyen. Sözgelimi Bioy Casares’in günlüğünde, Borges’in bir metni kuruluşu, grameri, dili açısından analiz ettiğini görüyoruz. Borges, Fransızcada L’Auteur et autres textes diye

Borges, Calvino, Eco / Üstkurmaca Felsefeleri – Wladimir Krysinski

Anlatı biçimlerinin evrimini üstkurmaca aracılığıyla anlamak ve üstkurmacayı da Borges’in, Calvino’nun ve Eco’nun üstkurmacasal ve kurmacasal metinleri bağlamında kurmaca aracılığıyla anlamak niyetinde olduğumuzdan, üstkurmacayı karmaşık gösterge sistemlerinin keşfini kolaylaştıracak bulgusal bir alet olarak ele alacağız. Üstkurmaca hem yapısökümün tezahürü olarak hem de bilişsel bir süreç olarak ele alınmalıdır. Giriş Edebiyatın özellikle 1960’lar, 1970’ler ve 1980’lerde

Yaratıcı yazı üstüne düşünceler

Edgar Allan Poe Öykü Etkisi Kısa lirik şiirin yanı sıra yüksek dehanın taleplerine karşılık verecek kompozisyon türünü –o dehaya en elverişli uygulama alanını– tayin etmemiz istendiğinde, Bay Hawthorne’un da örneklendirdiği üzere, çekinmeden mensur hikâyeden söz edebiliriz. Burada sözünü ettiğimiz, dikkatle okunması yarım saatten bir iki saate kadar süren kısa mensur anlatı. Herkesçe bilinen roman, uzunluğu ve