Bir Dostluk Öyküsü: Schiller ve Goethe – Suna Öztürk

Alman edebiyatının Aydınlanma çağına damgasını vuran bu iki dehasının Schiller ve Goethe’nin dostluğu, beraberlikleriyle pekiştirdikleri sanatçı yönlerini daha da ileri taşımıştır. Bu iki evrensel bilgenin toplumun ahlâk ve estetik değerlerine katkıları oldukça derindir. Hatta denilebilir ki bu ikili, Kant’tan sonra katı Alman disiplini ve görev ahlâkının yerleşmesinde de oldukça etkili olmuşlardır. Daha sonra bu disiplin

İlhami Sidar: Dîvân’ı dünya dillerine çevirebilme imkânı doğdu

Kürt edebiyatının önemli eserlerinden Melayê Cizîrî’nin Dîvân’ı, Ayrıntı Yayınları tarafından basıldı ve raflardaki yerini aldı. Sidar’ın çevirisi sayesinde Cizîrî’nin Dîvân’ı Türkçe çeviri üzerinden diğer dünya dillerine kolayca çevrilebilecek. Çevirmen, şair İlhami Sidar eseri çevirirken yaşadığı zorlukları, Dîvân ve Cizîrî’nin Kürt edebiyatı açısından önemini anlattı. Klasik Kürt edebiyatının temel taşlarından biri olan Melayê Cîzîrî’nin Dîvân’ı yazar