Türkiye’nin resmi tarihi; Türklük sözleşmesi – Erdal Boyoğlu

Lozan’da,  Türklerle, Kürdler ve Lazlarla birlikte kurulan cumhuriyet, çok geçmeden Türklük Sözleşmesi’ni dayattı. Türkiye’nin   resmi tarihi derken kastedilen tarih anlayışı şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş sürecidir. Devletin adı Türkiye Cumhuriyeti olduktan sonra,  tarih anlayışı da Türk-İslam sentezi üzerinden şekillendi.   Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte unutturma kültürü   resmi tarih oldu. Her türlü eleştiriden muaf tutulmaya çalışılan resmi ideoloji lider