Doktor’la hesaplaşmadıkça ‘teorik vicdanınızı’ rahat hissedemezsiniz

Ertuğrul KÜRKÇÜ söyleşi – Ölümünün 49. Yılında, 1988’de Çağdaş Yol Dergisi’nin Ertuğrul Kürkçü ile yapmış olduğu söyleşiyi, Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın kuşaktan kuşağa aktarılan düşünsel ve politik mirasının birleştirici gücüne birinci elden bir tanıklık olması açısından bugün de tazeliğini koruduğu düşüncesiyle tekrar yayımlıyoruz. Ertuğrul Kürkçü ile bu söyleşi 1987’de, sosyalist hareketin 12 Mart ve 12 Eylül