Moeen Muhammed Al Rıfai: İslami toplum, otoriteye/devlete ihtiyaç duymaz – İslam Özkan

Al Rifai, Müslüman Kardeşler başta olmak üzere İslami hareketlerin devlet algısının büyük ölçüde bir yanlış anlama ve yaşananları yeterince kavrayamamaktan kaynaklandığını belirtirken Hz. Muhammed’in getirdiği orijinal İslam tasavvurunda otorite kavramını içeren bir devlet anlayışının yeri olmadığını kaydediyor. Değişimin devletten değil toplumdan başlaması gerektiğini savunan ve modern devleti büyük ölçüde totaliter aygıtlardan oluşan bir kavramsallaştırma olarak

Suriye’de Rami Mahluf operasyonunun söyledikleri – İslam Özkan

Anlaşmazlığın boyutlarını anlama bakımından bu tutuklamaları tam olarak hangi istihbarat kurumunun yaptığını belirlemek oldukça önemli. Yönetim içerisindeki mekanizmalarda üst düzey konum işgal edenler arasında kim bu kararları alıyor? Bu kişi, İran’a mı Rusya’ya mı bağlı? Bu yaşananların İran’la Rusya arasında Suriye üzerinde yaşanan nüfuz rekabetiyle yakından ilgisi var mı? Gerçekten bu iki ülke arasında nüfuz

Belediyelerin yardımlarının engellenmesi ve meşruiyet krizi – İslam Özkan

AKP sözcüsü Mahir Ünal’ın, hiçbir meşru bir gerekçeye dayanma ihtiyacı hissetmeksizin, ülkenin içinden geçtiği bu zor günlerde muhalefetin yardım faaliyetlerini paralel devlet ifadesi üzerinden kriminalize ettiği açıklaması, bir söylem analizine tabi tutulduğunda kendini açığa vuran şeyin sadece keyfilik olmadığı görülecektir. İktidar (power) kelimesinin etimolojik kökeni, Fransızcada “pouvoir” ve Latincede “potestas” sözcüğüne dayanıyormuş ve “yetenek” anlamına

İnsanlığın başındaki iki bela: Covid-19 ve kapitalizm – İslam Özkan

İnsanlığın artık en az veba ve Covid-19 kadar tehlikeli olan bu ucube sistemden kurtulmasının zamanı geldi de geçiyor bile. Bunu salt ideolojik bir mesele değil, gerekli adımlar atılmazsa dünyayı yok oluşa götürecek ortak insani bir mesele olarak görmek gerekiyor. Koronavirüs salgını sonrasının öncesiyle aynı olmayacağına ilişkin çok şeyler dillendiriliyor. Bir defa salgının ne kadar süreceğine

Polat Alpman: Türkiye’de tek ideoloji var, o da devletçilik! – İslam Özkan

Siyaset bilimci Polat Alpman, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni, değişen AK Parti’yi, eski devlet ile yeni devlet arasındaki farkları ve Milli Görüş ile siyasal İslam ilişkisini anlattı. İkinci Dünya Savaşı’nda ABD, Almanya’nın başını çektiği koalisyona karşı zafer kazanıp küresel hakimiyeti ele geçirdiğinde birçok ülke ile birlikte Türkiye de demokrasiye geçiş yapan ülkeler arasında tasnif edilmeye başlandı. Söz

İlyas Buzgan: Dindar Kürtler CHP’yi denemeye değer gördü – İslam Özkan

Buzgan, Kürt sorununun ve dindarların sorunlarının çözümü noktasında çıtayı yükselterek önce çok yüksek beklentiler oluşturan ardından da bu beklentileri bütünüyle tahrip eden AK Parti iktidarından ümidi tamamıyla kestiklerini, dindar da olsa Kürtlerin bundan sonra AK Parti’ye ilişkin herhangi bir umut beslemesinin söz konusu olmayacağını ifade ediyor. CHP ile ilgili rezervlerine rağmen mütedeyyin Kürtlerin yine de

Tarih boyunca araçsallaştırılan din – İslam Özkan

Dindar kitlenin, Peygamber sonrası dönemde saltanata evrilmiş, zalim sultana itaat fikrinde somutlaşan bir iktidar anlayışının mirasçıları olduğu göz önüne alındığında onların bu tutumunu salt rant ve çıkarla açıklamanın mümkün olmadığı aşikar. AKP’nin iktidar olduğu yıllar boyunca dindar kesimin neden bu kadar devletçi ve otorite yanlısı olduğuna ilişkin haklı serzenişlere tanık olduk ve oluyoruz. Merak edilen

Mürüvve: İslam düşünce mirasının sol okuması

Hüseyin Mürüvve, tasavvufu yaygın olarak algılandığı şekliyle merkezinde zevk ve sezgi değil, akıl ve mantık olan bir felsefe olarak inceledi ve “Tasavvuf, felsefenin çelişiği değil, aksine onun bir parçasıdır” dedi. Mürüvve, İhvan-ı Safa’nın, döneminin en önemli fenomenlerinden biri olan ansiklopedik araştırma akımının temsilcilerinden biri olduğunu düşünüyordu. Musa Burhume* Güney Lübnan’daki “Hadasa” köyünde dünyaya gelen Lübnanlı düşünür