‘Sınıf mücadelesi’ aslında nedir? – Fikret Başkaya

“İyi bilinen şey, tam da iyi bilindiği için, aslında bilinir değildir. Bilgi sürecinde kişinin kendisini ve başkalarını yanlış yönlendirmesinin en yaygın yöntemi, bir şeyin iyi bilindiğini farz edip o şekilde kabul etmektir.” Georg W.F. HEGEL  Hegel’den hareketle, ‘bildiğimizi sandıklarımız ‘ gerçek durumla ne kadar ‘örtüşüyor?’ sorusu akla gelmelidir… Mesela işte ‘sınıf mücadelesi’ aslında nedir? ‘İlkel

Mücadele etmemiz gerekiyor

AKP’nin 3 Kasım 2002 seçim programında, krizden çıkış için Kemal Derviş aracılığıyla uygulamaya konulan ekonomik programın koşulsuz yerine getirileceği taahhüdü vardı. Bu programla birlikte Türkiye’nin ulusal ve uluslararası sermaye için bir cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleniyordu: Kamu işletmelerinin ve arazilerinin özelleştirilmesi; emekçilerin haklarını koruyan yasaların esnekleştirilerek çalışma rejiminin kuralsızlaştırılarak ülkemizin ucuz emek pazarı haline getirilmesi;