İşçilerin hayatını kurtarması beklenen kanun 8 yıldır erteleniyor

Temmuz 2014 yılında Resmi Gazete’de yayınlanarak kanunlaşan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu dördüncü kez erteleniyor. İşçi sağlığı için hayati öneme sahip olan bu düzenleme böylece kanunlaşmasının üzerinden 8 sene geçmesine karşın yürürlüğe konmamış olacak İş cinayetlerini önlemede etkin rol alacak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4’üncü kez erteleniyor. Konunun uzmanı Ertuğrul

İş nedir? Neden çalışıyoruz? – Meltem Zekioğulları/Cansu Köse

Çalışma yaşamı koşullarından bahsederken ne için çalışırız, iş nedir sorularını sormadan bir tartışma yürütmek eksik kalır. “Kapitalist iş dediğimiz şey insanın, işin konusu üzerinde, işin araçlarıyla belirli bir mülkiyet ilişkisine bağlı olarak gerçekleştirdiği etkinliğidir”. Tüm üretim tarzı, üretim araçlarına (işçilere, makinelere, fabrikalara) sahip sınıfın belirleyiciliğindedir çünkü mülkiyet onlarındır, sömürü de tam olarak buradan başlar. Emeğini

İşi yapanlar kadın, yönetenler erkek

Geçen hafta  kadının temsiline barolar, akademi ve medya üzerinden odaklandığım, “Baro Sana Diyoruz, Akademi, Medya, Yargı Siz de Duyun…” başlıklı yazıya, tahmin etmediğim oranda geri dönüş oldu. Meslek odaları özellikle TMMOB’dan kadınlar, kendi alanlarındaki kadın sayısının az olduğuna dikkat çeken bilgiler paylaştı. Kadın mühendis sayısı artıyor ancak… Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) web sayfasına göre; TMMOB’a

Kadınların üç talebi var: İş, hastane, sinema

Tarihsel ve kültürel açıdan birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kars, kadim kentler arasındaki yerini korumaya devam ediyor. Milattan Önce (M.Ö) 900’lü yıllarda Med’ler, 550’li yıllarda Persler, 180’li yıllarda Araks Krallığı, 439’da Sasaniler, 657’de Bizanslılar, 693’te Araplar, 1045’te tekrar Bizanslılar ve 1053’te ise Selçuklular olmak üzere birçok uygarlığın hüküm sürdüğü kentte günümüzde “Azeri”, “Türkmen”, “Kürt”, “Terekeme”

DİSK’ten 1 Mayıs’ta Taksim kararı: “Halkın iradesine saygı duyun”

3 Nisan’da toplanan DİSK Başkanlar Kurulu, 1 Mayıs’a ilişkin yol haritasını çıkardı. DİSK tarafından açıklanan Başkanlar Kurulu kararında bu yıl 1 Mayıs’ın “İş, Adalet, Özgürlük ve Demokrasi” sloganı çerçevesinde örgütleneceği ifade edilirken, İstanbul 1 Mayıs’ı için adres olarak Taksim gösterildi. DİSK, iktidarı da “halkın iradesine kayıtsız, şartsız saygı göstermeye, YSK’yi da “partiye göre hukuk” yaklaşımlarına,

27 Kasım 2004: Ev-Eksenli Çalışan Kadınlar 1. Ülke Konferansı yapıldı

Ankara’da 26-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Ev-Eksenli Çalışan Kadınlar 1. Ülke Konferansı’na, Türkiye’nin çeşitli illerinden 100’ü aşkın kadın katıldı. Ev-eksenli çalışmayı ve sorunlarını konuşan, çözüm yolları arayan kadınlar, konferansın son gününde yaptıkları basın duyurusunda ve hazırladıkları sonuç bildirgesinde, “Görünmek istiyoruz” dediler. Ev-eksenli çalışan tüm kadınları dayanışmaya ve örgütlenmeye çağırdılar. Kaynak :Çatlak Zemin

Aile, iş, devlet: Yeni Türkiye’nin kamusu – Dinçer Demirkent

  Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’in beraberindekiler olarak bakanlığa kabul edilen heyet dekanlar, bölüm başkanları ya da alanın akademisyenlerinden değil, İbiş’in kardeşlerinden oluşuyordu. Bu andan itibaren de kişisel merakım, herkesi ilgilendiren bir siyaset sorunsalı için kamusal bir malzemeye dönüştü. Çünkü Türkiye kamusunun yağmalanma biçimlerine ilişkin tipik bir karakterin tipik bir eylemiydi söz konusu olan