DSÖ raporu: Türkiye işe bağlı ölümlerde 4.

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün dün açıkladığı işe bağlı hastalıklar ve yaralanmaların sebep olduğu ölümlere ilişkin raporunda Türkiye’ye baktık.  *Görsel: DSÖ raporu kapağı.  Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) işe bağlı hastalıklar ve yaralanmaların neden olduğu ölümlere ilişkin ilk ortak hazırladıkları Küresel İzleme Raporu’nun sonuçlarını açıkladı. Her yıl 1,9 milyon

Ağustos ayında en az 174, yılın ilk sekiz ayında ise en az 1494 işçi hayatını kaybetti

Raporumuzun başlangıcında işçi arkadaşlarımıza geçen ay yaptığımız çağrıyı tekrar edelim: İktidarın salgın politikaları ve sürece dair açıkça paylaşılmayan bilgilerden dolayı tereddütlerin olduğunu biliyoruz, anlıyoruz. Ancak COVID-19 aşı ile önlenebilir bir hastalıktır. Alanlarda nasıl insanca yaşanacak bir ücret, güvenceli çalışma, sendika hakkı, iş cinayetlerine ve salgında bize dayatılan koşullara karşı birlikte mücadele ediyorsak şimdi de birbirimize

Temmuz ayında en az 146 işçi hayatını kaybetti

Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının bildirilmesinin üzerinden 17 ay geçti. Bu süreçte tespit edebildiğimiz kadarıyla en az 1168 işçi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, on binlerce işçi hastalandı. Diğer binlerce ölümün de neredeyse tamamı işçilerin aileleri ve bir evvelki işçi kuşağı olan emekliler. Bu durum COVID-19’un bir işçi sınıfı hastalığı olduğunun en büyük göstergesi. Yani salgın sürecinde

İSİG Meclisi: “Haziran ayında 173, yılın ilk altı ayında en az 1155 işçi hayatını kaybetti”

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi Mayıs 2020’de yaşanan iş cinayetlerini raporlaştırdı. Rapora göre Haziran ayında 173, yılın ilk altı ayında en az 1155 işçi hayatını kaybetti İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin yayımladığı “Haziran 2020 İş Cinayeti” raporuna göre Haziran ayında 173, yılın ilk altı ayında en az 1155 işçi hayatını kaybetti.

Mayıs ayında en az 232, yılın ilk beş ayında en az 972 işçi hayatını kaybetti

Mayıs ayında 20’si kadın işçi, 212’si erkek, 3 çocuk olmak üzere en az 232 işçi yaşamını yitirdi. Ölümlerin yüzde 52’si COVID-19 nedenli. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’ne (İSİG) göre, Mayıs 2021 iş cinayetleri raporunu açıkladı. Rapora göre, Mayıs ayında en az 232 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Bu yılın ilk beş ayında ölen işçi sayısı ise en az

İş Cinayeti Olarak İşçi İntiharları: Hukuki Boyut – Balım İdil Deniz

İşçi intiharları, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku açısından belirli durumlarda iş kazası(1) olarak kabul edilmektedir. Her iki hukuk alanındaki sorumluluk rejiminin kısıtlayıcı koşullara bağlanmasıyla; işçi intiharlarının çalışma hayatında maruz kalınan pek çok sebepten kaynaklandığı, temel ihtiyaçların karşılanabilmesinin dahi mümkün olamadığı ve bunun yarattığı bunalım, ağır ve yıpratıcı çalışma koşulları göz ardı edilmektedir. Örneğin işçinin

İş yerleri cinayet mahalli gibi’

Akademisyen ve İSİG Gönüllüsü Aslı Odman ile İş cinayetlerini ve emek gündemini Yeni yaşam’dan Reyhan Hacıoğlu konuştu. İş yerlerinin cinayet mahalli gibi olduğunu dile getiren Odman, ‘Günde 20 ile 30 insan çalışma kaynaklı önlenebilir ölümlerden ölüyor. İş Yerilerinde ki görünmezlik ve cezasızlık tüm topluma yayıldı. Ücretli emeğini sunabilmek bile bir lüks haline geldi. Kendini, bedenini,

Ankara İSİG Meclisi (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi) 1 Mayıs’ta Ortak İşçi Sağlığı ve Güvenliği Taleplerini İmzalamaya ve Birleşik Mücadeleye Çağırıyor: COVID-19 İŞÇİ SINIFI HASTALIĞIDIR! SALGINA ve İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI BİRLEŞİK MÜCADELE!

Türkiye’de Covid-19 pandemisi bir yılını geride bıraktı. Bu süre zarfında, ne bilimin gereklilikleri yerine getirildi ne de pandemi yönetimi nedeniyle oluşan kriz yönetilebildi. Bu kriz, piyasacı sağlık ve sosyal güvenlik sistemi nedeniyle daha fazla derinleşti. Aritmetik biçimde artış gösteren vaka ve vefat sayıları, salgın krizinin sadece sağlık krizi olmadığını ortaya koydu. Pandeminin ilk aylarında sendikalar,

İSİG Meclisi: Mart ayında 142 işçi yaşamını yitirdi

İSİG Meclisi, Mart ayı iş cinayetlerine ilişkin açıkladığı raporda en az 142 işçinin yaşamını yitirdiğini ve 2020 yılında 177 bin işçinin Kod 29 ile işten çıkarıldığını açıkladı. İstanbul İşçi Salığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, gerçekleştirdiği açıklama ile Mart ayı iş cinayetleri raporunu açıklayarak, işçilerin Kod 29 ile işten çıkarılmalarını protesto etti. Beşiktaş İskele Meydanı’nda

Ocak ayında en az 199 işçi yaşamını yitirdi, COVID-19 yüzde 41’le birinci sırada

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Ocak 2021 İş Cinayeti Raporu’nu açıkladı. Rapora göre Ocak ayında en az 199 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. İşçi cinayetlerinin en çok yaşandığı ilk üç il, İstanbul (20), Mersin (12), İzmir (11) oldu. Yine rapora göre COVID-19 sebebiyle ölüm, iş cinayetlerinde yüzde 41 oranla birinci sırada yer aldı. Bunu