Kavgamız yoksulluk ve insan haysiyetinin yoksunluğuyla – Nelson Mandela

Kavgamız hayali değil, sahici zorluklara ya da savcının diliyle ‘sözde zorluklara’ karşıdır. Temelde Güney Afrika’daki Afrika hayatının, feshedilmesine çalıştığımız mevzuatla sağlamlaştırılmış iki alamet-i farikasına karşı savaşıyoruz. Güney Afrika’da ırk ayrımcılığına dayalı rejimi (Apartheid) yıkarak yerine tüm ırkların eşit temsil edildiği bir demokrasi getirmek için verilen mücadeleye önderlik eden Nelson Mandela’nın Afrika Ulusal Konseyi (ANC) 9

Savaş sanatı ve devrim üzerine çalışmaya başladım – Nelson Mandela

Eğer gerilla harbi olacaktıysa, halkımın yanında durarak onlarla birlikte savaşabilmek, savaşın tehlikelerini onlarla birlikte yaşamak istiyordum. Güney Afrika’da ırk ayrımcılığına dayalı rejimi (Apartheid) yıkarak yerine tüm ırkların eşit temsil edildiği bir demokrasi getirmek için verilen mücadeleye önderlik eden Nelson Mandela’nın Afrika Ulusal Konseyi (ANC) 9 üyesiyle birlikte yargılandığı meşhur Rivonia Davası’ndaki savunmasını, Emre Hepdeniz’in çevirisiyle

Karar zamanı: Boyun eğmek ya da savaşmak – Nelson Mandela

Söyleyebileceğim tek şey yaptıklarımı, kendimi ahlaki açıdan zorunlu hissettiğim için yaptığımdır Güney Afrika’da ırk ayrımcılığına dayalı rejimi (Apartheid) yıkarak yerine tüm ırkların eşit temsil edildiği bir demokrasi getirmek için verilen mücadeleye önderlik eden Nelson Mandela’nın Afrika Ulusal Konseyi (ANC) 9 üyesiyle birlikte yargılandığı meşhur Rivonia Davası’ndaki savunmasını, Emre Hepdeniz’in çevirisiyle yayınlıyoruz.  *** Güney Afrika durumunun

“Biz kanuna başkaldırmayı seçtik” – Nelson Mandela

Savaşa devam etmek konusunda en ufak şüphemiz yoktu. Bunun dışındaki her şey aşağılık teslimiyetti. Sorunumuz savaşıp savaşmamakla değil savaşa devam etmenin yöntemiyle ilgiliydi. Güney Afrika’da ırk ayrımcılığına dayalı rejimi (Apartheid) yıkarak yerine tüm ırkların eşit temsil edildiği bir demokrasi getirmek için verilen mücadeleye önderlik eden Nelson Mandela’nın Afrika Ulusal Konseyi (ANC) 9 üyesiyle birlikte yargılandığı