inanmak yeter mi? – ayşe düzkan

bir örgütü, örgütleri çeşitli biçimlerde, örneğin inançla da ayakta tutmak mümkün. ama işe yaramak için inandırıcı olmak, ikna etmek ve harekete geçirebilmek de gerekiyor. güncel durumla, çeşitli gelişmelerle ilgili sol partilerin, sendikaların, konfederasyonların açıklamalarını siz de okuyorsunuzdur. bunların önemli bir kısmı hukuksuzlukları teşhir ediyor ve bugün gerçekleşen haksızlıkların hesabının sorulacağı vaadiyle bitiyor. aslında bugün türkiye’de