İlhami Sidar: Dîvân’ı dünya dillerine çevirebilme imkânı doğdu

Kürt edebiyatının önemli eserlerinden Melayê Cizîrî’nin Dîvân’ı, Ayrıntı Yayınları tarafından basıldı ve raflardaki yerini aldı. Sidar’ın çevirisi sayesinde Cizîrî’nin Dîvân’ı Türkçe çeviri üzerinden diğer dünya dillerine kolayca çevrilebilecek. Çevirmen, şair İlhami Sidar eseri çevirirken yaşadığı zorlukları, Dîvân ve Cizîrî’nin Kürt edebiyatı açısından önemini anlattı. Klasik Kürt edebiyatının temel taşlarından biri olan Melayê Cîzîrî’nin Dîvân’ı yazar