CHP Kurultayı: Sol gösterip sağ vurmaya devam – Sedat Şenoğlu

CHP, Kılıçdaroğlu liderliği altındaki büyük kurultaylarından birini daha yaptı geçenlerde. Devletçi sistem aklının Kılıçdaoğlu’nda simgelenen yol haritasının bu durağındaki en reel sonuç şudur: sağcılaşmada derinleşme. Gerisi hikayedir. Ama zaten, CHP “solcu”luğu denilen ideolojik ucubenin tarihsel pratik karşılığı, solun, dünya halkları ve ezilenlerinin mücadeleleri içinde ortaklaşmış evrensel toplumsal ve politik değerlerinin iğdiş edilmesinden başka bir şey