29 Ekim 1923’te gerçekte ne oldu?

Cumhuriyet’in 97. Yılında Tarihçi Erdoğan Aydın ile Cumhuriyet’in ilan ediliş sürecini ve manasını Siyasi Haber’den Esra Üşüdür konuştu. 29 Ekim 1923’de gerçekleşen neydi? Erdoğan Aydın resmi tarihin çarpıtmalarının üstündeki örtüyü kaldırıyor. Cumhuriyet’in ilanının 97’inci yılındayız. Her 29 Ekim’de Cumhuriyet’in ilanının anlamı üzerine kapsamlı tartışmalar oluyor. Bir yanda Cumhuriyet’in ilanının toplumsal ve siyasal olarak hiçbir özel

Halifelik bitti ama hilafet oyunları bitmedi – Faik Bulut

Ihvan hareketini koruyup kollayan, onları Türkiye’de konuk edip yönlendiren AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan’ı İslam ümmetinin önderi, bir anlamda halifesi olarak düşünenler ve onu halifelik unvanına layık görenler de az değil. Şimdiki ortamı uygun bulan Osmanlı torunlarından bazılarının da gönlünden ve aklından halife olmak geçiyor. Günümüz Afganistan’ındaki Taliban lideri ile Irak merkezli IŞİD elebaşısı Bağdadi’nin