Ege Bölgesi Tabip Odaları: Basında hekimlere ve sağlık çalışanlarına şiddeti özendiren, doğruluğu tartışmalı, yayınlardan vazgeçmelidir!

Medyada Sağlıkta Şiddetin Ele Alınışı Üzerine TTB ve Ege Bölgesi Tabip Odalarından Ortak Basın Toplantısı – 07.08.2018 Son zamanlarda yazılı ve görsel basında, sosyal medyada hekimlere yönelik giderek artan saldırıları protesto etmek amacıyla, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Ege Bölgesi Tabip Odaları, 7 Ağustos 2018 tarihinde İzmir Tabip Odası’nda ortak basın toplantısı gerçekleştirdiler. Toplantıya