AKP’nin alametifarikası: Acele kamulaştırmayla mülksüzleştirme ve sermaye birikimi yaratma – Pelin Cengiz

Dünya çok fazla şey kaybetti, buna dur demek için harekete geçilmezse, daha çok şey kaybedeceğiz. Yerli ve yabancı büyük şirketler kâr etmek, sermayelerini büyütmek ve nüfuzlarını artırmak için dünyanın her köşesini, dünyanın bütün kaynaklarını, doğayı, canlıları ve insanları kullanıyor. Durmak bilmeyen bir kâr hırsı sarmalıyla bazen aralarında çatışarak, bazen de anlaşarak kurdukları sömürü düzeniyle dünyanın