Sayıştay raporu: Hatalı yapılan yol ve tünellerin faturasını kamuya yüklediler

Hatalı yapılan yol ve tüneller için, firmalardan hesap sormak yerine çifte para ödendi. Sayıştay raporuna göre 20 yıl kullanılması gereken yapıların 1-2 yılda bozulduğu belirtildi. Karayolları’nda çifte skandal patlak verdi. Sayıştay’ın raporuna göre, hatalı yapılan yol ve tüneller için, hatayı yapan firmalara hesap sormak yerine, çifte para ödendi. 15-20 yıl boyunca kullanılması gereken yol yapım