Kelimeler zihnimizi şekillendirebilir mi? – Guillaume Thierry

“Dilsel görelilik” terimi, çoğu insanın kabul ettiği “dilin insan düşüncesinden doğduğu ve bu düşünceleri ifade ettiği, düşünceye geri dönüş yapabildiği ve karşılığında düşünceyi etkilediği” fikrini ifade eder. Eğer bu böyleyse, farklı kelimeler ya da farklı gramer yapıları, farklı dilleri konuşanlarda farklı düşünme yollarını “şekillendirebilir” mi? Öğrencilik yıllarınızda ya da daha sonraki yaşamınızda, hedeflerinize giden yolda