Görünmez Anıt – Joan Ockman

Politik saiklerle hareket eden bir mimarinin önündeki en acil görev, gelecekte görülecek bu tür dışavurumlar için zemini hazırlamak olabilir. “Bu dünyadaki hiçbir şey bir anıttan daha görünmez değildir.” Robert Musil, “Monumets”   Siyasetin, lobiciler ve medya tarafından rehin alındığı, sanatın sanat piyasasının bir uzantısı haline geldiği ve mimarlığın, emlak piyasasını allayıp pullama görevini üstlendiği geç