Gerçeği Aramak ve Bulmak – Yücel Yüksel Mert

Bilgi edinmek ve anlamak, özellikle de doğru biçimde algılamaya ve anlamaya çalışmak, algı ve veri işleme organları olan canlıların hayatlarını sürdürebilmeleri açısından gerçekleştirmeleri gereken en temel iki eylem olmaktadır. Hemen hepimiz, hayatımız boyunca, bize gerçeklerin ve doğruların neler olduğunu söylemek ve bizi kendi doğrularına ve gerçeklerine inandırmak isteyen ve bunun için de çeşitli kanıtlar ileri