Varlığı Korumak/Yokluğu Örtmek – Nur Altınyıldız Artun

Cumhuriyet mimarlığı bağlamında tarihsel çevrenin korunması sorunsalına eğilince karşılaşılan egemen tutum, koruma ya da yenileme ikilemini Türkiye’nin kültür alanında okunagelen kutuplara oturtma çabası.[1] Tıpkı mimarlıkla ilgili değerlendirmelerin ulusal ile modern, ya da ‘mürteci mimarlık’ ile ‘kübik mimarlık’ arasındaki çatışmaya indirgenmesi gibi. İki ayrı dünya görüşüne dayanan eski ve yeni, geçmiş ve gelecek, Doğu ve Batı, geleneksel