Estetik ve Politika: Realizm-Modernizm Çatışması – Fredric Jameson

Göz ardı edenlerin tekrar etmeye mahkûm oldukları tek şey siyaset tarihi değildir. Son dönemde ortaya çıkan bir yığın “post-Marksizm”, Marksizm’in “ötesine geçme” çabalarının tipik biçimde Marksizm öncesine ait eski tutumları yeniden keşfetmekle son bulduğu iddiasının ne kadar doğru olduğunu gözler önüne seriyor: neo-Kantçılığın dirilişinden tutun, Hume ve Hobbes üzerinden ta pre-Sokratiklere giderek yapılan “Nietzscheci” dönüşlere