Kıvılcımlı’nın ‘Kadın Sosyal Sınıfımız’ adlı Çalışması Üzerine

Eser SANDIKÇI yazdı: Kıvılcımlı’nın “toplumsal trajedimiz” olarak tariflediği patriarkal yapı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği tüm yakıcılığıyla devam ediyor. “Kadının tarih ve toplum dışına bırakılmasından doğan dilsiz trajediyi kavramadıkça hiçbir sosyal meselemizi çözemiyoruz.” Bu yazı 2013 yılı Ocak ayında düzenlenen Dr. Hikmet Kıvılcımlı Sempozyumu’na sunulan Kıvılcımlı’nın Kadın Sosyal Sınıfımız adlı makalesinin feminist okuması isimli bildiriye tekrardan

İlerici Enternasyonal komünist enternasyonalin bir adımı kılınabilir – Mahir Sayın

Bizler Lenin’in öğrencileriyiz. Biz hayal kurarız ve bizim hayallerimiz gerçeğin ufkunun ötesine ulaşır. Ama biz hayallerimizle gerçeğin temas noktalarının neler olduğunu da biliriz. Hayallerimiz itici gücümüzün, onların gerçekle bağını gözetmemiz de gerçekçiliğimizin temelini oluşturur. Küresel dayanışma acil zorunluluk haline geldi 21. yüzyıl dünya kapitalist pazarının daha fazla bütünleşmesini getirirken zaten enternasyonalist olmak zorunluluğunda olan işçi

İstanbul Sözleşmesi’nin iktidar söylemi ile açık ihlali – Perihan Meşeli

İstanbul Sözleşmesi eğitim materyallerinden medyanın diline, siyasi figürlerden özel şirketlere kadar herkese toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak üzere hareket etmesi yükümlülüğünü getirdi. Ne yazık ki en başta iktidar temsilcilerinin söylemleriyle sözleşmeyi ihlal ettiklerine tanık oluyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nin iktidar söylemi ile açık ihlali: Toplumsal cinsiyet-cinsel yönelim ve “bizimle uyuşmuyor” meselesi İstanbul Sözleşmesi‘ne karşı özellikle son iki yıldır

Erkeklik krizi mi? O da ne? – Meral Çınar

Son zamanlarda artan ve giderek yaygınlaşan erkek şiddetinin nedenleri etrafında gelişen bir kavram; “erkeklik krizi”… Çıkış noktası, yükselen ve güçlenen kadın hareketinin, erkek egemenliğinde inisiyatif kaybına yol açıyor olması. Bu durumun, erkeklerin kadın dayanışması karşısında neoliberal çözülmeye uğrayan kendi kardeşliklerini konsolide edip hegemonyalarını güçlendirmek gibi bir sonuç üretmesi. Evet erkek şiddetinin kadına, çocuğa, hayvana, doğaya

Feminist yazar Enloe: Kadın hareketinin kilometre taşları önemlidir

SU Gender feminist yazar ve kuramcı, Profesör Cynthia Enloe’yu ağırladı. Enloe, uluslararası feminist hareketin kadınların bugünkü haklarını elde etmek için yürüttüğü mücadele tarihi içerisinde #MeToo hareketine uzanan yaklaşık 30 yıllık süreci anlattı. Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) feminist yazar ve kuramcı, Profesör Cynthia Enloe’yu ağırladı. Clark University’den toplumsal cinsiyet

Feminist harekette 2. Dalga’dan 3. Dalga’ya geçiş sancıları – Tunca Özlen

Tarihsel koşulların ürünü olan mevcut kadın kimliğini/beden algısını derin dondurucuya atarak onun çözülüşünü engelleyemezsiniz. İnşa ettiğimiz tüm kimliklerin ve beden algısının çözülüşüne engel olmaya çalışmak yerine, sürece yön vermeliyiz. Bu bizim tarihsel sorumluluğumuz. Ağustos ayı boyunca süreceğe benzeyen trans dışlayıcı feminizm tartışması, çeşitli mecralarda yayınlanan köşe yazıları¹ ve sosyal medya paylaşımlarıyla tartışmaya katılan isimlerin nerede

YÖK TUTUM BELGESİ-Prof. Dr. Zeynep Direk: Feminist Hareket de Bizim Kültürümüz

Prof. Dr. Zeynep Direk, YÖK’ün Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi’ni durdurmasını ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi’ni web sitesinden kaldırmasını YÖK’e seslenerek ve sorular sorarak yorumladı. “Bu durum, kadınların ve LBGTİ bireylerin özgür ve eşit bireyler olmaktan çıkarılmaları anlamına gelir. Erkek şiddetinin artması ve meşrulaştırılmasıdır.” Koç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynep Direk ‘bu durum’ derken

Arjantin’in antikapitalist feminizmi

Luci Cavallero, Veronica Gago, Paula Verela, Camila Baron, Gabriela Mitidieri ile söyleşenler: Cinzia Arruzza – Tithi Bhattacharya 8 Ağustos’ta Arjantin Senatosu, ülkede kürtajı yasallaştıracak İstemli Gebelik Sonlandırma (İGS) Yasası’nı az bir oy farkıyla yasallaştırmama kararı aldı. Güvenli ve yasal kürtaja karşı acımasız bir kampanya yürüten Katolik Kilisesi’nin istediği oldu. Bu yoğun kürtaj karşıtı söylemin yolunu,