Felsefecilere ve eğitimcilere çağrı: Spirit nedir? Spiritüel eğitim nasıl olur? – Adnan Gümüş

Mehmet Âkif’in “Asım”ı mı, Tevfik Fikret’in “Haluk”u mu veya daha başka anlayış ve yollar mı, Sami dinleri ile birlikte dört bin yıl sonra, yenileşme arayışlarından bu yana iki yüz elli yıl sonra aynı sorular sorulmaya devam ediyor. “Âsım Kardeşim Fuad Şemsî’ye HOCAZÂDE Merhum Hoca Tâhir Efendi’nin oğlu./ KÖSE İMAM Merhum Hoca Tâhir Efendi’nin şâkirdlerinden./ ÂSIM

Toplumsal krizde felsefeciler sınıfta mı kaldı? – Hamza Celâleddin

Türkiye’nin birçok felsefecisi –ya arı bir yüreksizlikten ya da tarihsel görü yoksunluğundan dolayı− sessiz kalarak ve kendi içine kapanarak “toplumsal kriz”in en edilgen parçaları olmayı yeğliyorlar. Oysaki bu krizi göğüslemesi, dilsel yozlaşmayı tespit ve takip etmesi gerekenler, yeni bir dile ve yeni bir terminolojiye önayak olması beklenenler; bizzat bizler, felsefecilerdir. Evvelâ toplumsal kriz nedir ve