Şair ile Kurtarıcı: Schelling ile Paul Eluard – Roman Karavadi

Schelling, özgürlüğün öteki kavramlardan bağımsız bir şekilde var olamayacağından bahsederken; Eluard’ın bu kavramı yaşamın biricik gayesi haline getirdiğini görebiliriz. Schelling’e göre özgürlük olgusu his olarak her bireyde dolaysız bir iz bırakmıştır ama kavram olarak ele alındığında ondan açık ve kolay bir şekilde bahsedebilmek kolay değildir. Bir yapı içinde düşünür Schelling bu kavramı ve hiçbir kavramın