Dipnottaki ayrıntı ve erizahat – Eylem Delikanlı

Ayrıntı Yayınları bir sözlü tarih çalışmasına müdahale etme hakkını savunarak ve bu yanlışta ısrar ederek yalnızca çalışanlarının siyaseten kendi geleneğiyle uyuşmadığı bir siyasi pozisyonu işaretlemek, protesto etmek veya manipüle etmekle kalmıyor, yıllar boyu mücadele ettiği baskıcı ve anti-demokratik teamülleri de yeniden üretiyor ya da yeniden üretilmesinin yollarını açıyor. Üstelik bunu yaparken de kendince bir siyasi