Mehmet Ali Ağaoğulları: Hepimiz tiranın suç ortağıyız

Siyasal düşünceler tarihi konusunda Türkiye’nin en önemli akademisyen ve düşünürlerinden olan Prof. Dr. Mehmet Ali Ağaoğulları’na göre suç işleyen bir iktidarı onaylayan, gönüllü kullukta ısrar eden, siyasal iktidara, devlete, “BİR’e veya tirana biat eden insanlar, iktidarın suçlarına ortaktır. 16. yüzyılın en sarsıcı düşünürlerinden Étienne de La Boétie’nin Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev’ini Türkçeye kazandırmış olan Ağaoğulları’na

Bunca göz, el, ayak nerden edindiler? – Özgür Amed

**Öyle bir yaşam sürüyorsunuz ki, hiçbir şeyin size ait olduğunu söyleyebilecek durumda değilsiniz. Şimdi mallarınıza, ailelerinize ve yaşamlarınıza yarım yamalak bile sahip olmak, size büyük bir mutluluk gibi görünüyor. Tüm bu zarar, bu kötülük bu yıkım size düşmanlardan gelmiyor. Hiç kuşkusuz düşmandan, yani öylesine yücelttiğimiz, uğruna cesaretle savaşa gidip, kendimizi ölüme atmaktan çekinmediğimiz kişiden geliyor.