Tıbbi Muayene: 5 Dakikalığı Bile 10 Dakika! – Eriş Bilaloğlu

Gerçekten de kimi durumlarda muayenenin kısa sürmesi söz konusu olabilir. Sorun şudur ki günlük pratikte yapılan muayenelerin hemen çoğu (her nedense!) “5 dakikalık” muayene olmaktadır ya da yaygın kanaat budur. Türk Tabipleri Birliği’nin seçimli son Büyük Kongresi’nde (8-9-10 Haziran 2018) salon farklı talepler içeren afişlerle süslenmişti. İçlerinden bir tanesi her zaman “arz-ı endam” eden ama

Sağlık Market Kamu Yararına mı? – Eriş Bilaloğlu

Sağlık Market, bir merkezileşme adımı olarak, kısa vadede kamusal tasarruf, orta ve uzun vadede ise “Türkiye’nin sağlık alanında önemli ölçüde kendine yeterli olması stratejik aklı”nın ürünü bir “derinlik” mi taşıyor? Kamuoyu Sağlık Market’i (SM) ilk kez bir önceki Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’la duydu. Demircan 19 Temmuz 2017’de Sağlık Bakanı olmuş, hatta göreve geldiğini de televizyondan öğrenmişti. Henüz