“Kadınlık hali bir politik bilinçlenme süreci”

İngilizcede “mansplaining” olarak bilinen, dahiyane bir çeviriyle “açüklama” şeklinde Türkçeleştirilen, fakat adına her ne dersek diyelim hemen her kadının aşina olduğu eril tavrı Siyaset Bilimi Profesörü Serpil Sancar ile Bianet’ten Selay Dalaklı konuştu. Bu dünyada, bu ülkede var olmak çoğu zaman zordur, ama bir kadın olarak var olmak şüphesiz daha da zordur. Özellikle de ataerkil