Lal Laleş’ten bir ilk: Türkçe şiir kitabı – Enver Topaloğlu

Lal Laleş’in Türkçe yazdığı şiirlerinden oluşan ilk kitabı ‘Nora İstanbul Bir Hiçtir’, Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı. Kitap, yüz on iki sayfa ve altı bölümden oluşuyor. Çeviri başta olmak üzere Kürtçe sanat ve edebiyatın değişik alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan bir isim Lal Laleş (1975). Uğraşı alanlarından biri de şiir. Laleş’in daha önce, Kürtçenin Kurmançî diyalektinde yazdığı şiirlerden

Şairlere göre şiir – Enver Topaloğlu

Şiiri üreten şair, şiirin tanımı için de onların ne dediği öncelikli olmalı. O nedenle “şairlere göre şiir” çerçevesinde, modern Türkçe şiirin sınırlarında, kısa şiir tanımları aktarmayı hedefledik. Yazının başlığında, Jose Saramago’nun romanının Türkçedeki adından, ‘İsa’ya Göre İncil’den esinlenildiği açık. Saramago demişken onun, İsa’nın İncil’de anlatılan yaşam öyküsünü yeni bir bakış açısıyla ele aldığı romanı nedeniyle

Serdar Koçak: Şiirden bir yanardağ… – Enver Topaloğlu

Serdar Koçak, modern Türkçe şiirin “başka şairlerindendir”. Şairin, Artshop Yayınları tarafından yayımlanan ‘Basübadelmevt Beşlemesi’ni oluşturan beş adet şiir kitabı da bunu gösteriyor. Şairin dağ olanı da vardır. Deniz olanı da, göl olanı da, nehir olanı da, çağlayan, şelale olanı da vardır. Gökyüzü, yıldız, mevsim, mevsimlerden bir mevsim, cehennemde bir mevsim, cehennemde dört mevsim olanı da

Şiirlerden bir çelenk – Enver Topaloğlu

Madencilerin tarihi, işçi mücadeleleri tarihinin de önemli bir parçasını oluşturur. Sanat ve edebiyat da madencilerin mücadelesine ilgisiz kalmamıştır. Uyar Madencilik’ten on beş yıldır tazminatlarını alamadıkları için Ankara’ya yürüyüşe geçen ve şehre alınmayan madencilerin beş gün boyunca sürdürdüğü mücadeleye öncülük eden Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ve madenci arkadaşı Ali Faik İnter, eylemden

‘Talan Şiirleri’ ve şairin maksadı – Enver Topaloğlu

Hilmi Yavuz’un şiir kitabı ‘Talan Şiirleri’, Everest Yayınları tarafından yayımlandı. İki bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde on bir, ikinci bölümünde on üç şiir yer alıyor. Her kitabın bir sözü vardır denilebileceği gibi her kitabın bir sözler toplamı olduğu da söylenebilir. Neticede biliyoruz ki her kitap, her söz bir maksada dayanır. Maksat, Arapça ‘kasıt’tan türemiş bir

Hayalet kitap: Fantom Ağrı – Enver Topaloğlu

Levent Karataş’ın yeni şiir kitabı ‘Fantom Ağrı’, 160. Kilometre Yayınları tarafından yayımlandı. Modern Türkçe şiirin, yüz yılı geçen sürede oluşmuş birikimi ve deneyimi gösteriyor ki şair “aşağıya bakmazsa”, boyun eğmezse ve dilin sınırlarını açma, aşma, genişletme, derinleştirme tavrını sürdürürse şiir de sürer. Şiirin geleceğine ilişkin duyulan kaygılar sık sık gündeme geliyor. Zaman zaman şiirin ölümünden

Mehmet Erte’nin ‘Çatlak’ı ve ertelenmiş şiirler… – Enver Topaloğlu

Mehmet Erte’nin yeni şiir kitabı ‘Çatlak’, Edebi Şeyler Yayınevi tarafından yayımlandı. ‘Çatlak’ı, Erte’nin başlangıçta kopmuş, elinde kalmış halkayı zincire ekleme hamlesi olarak değerlendirebiliriz. Şiirle başlayıp edebiyatın, sanatın başka alanlarına yönelenler iki yoldan birini tercih ediyor. Ya bir yandan şiiri de sürdürüyor ama ağırlığı yeni uğraşlarına veriyorlar ya da şiiri geride, geçmişlerinde bırakıyorlar. Geçmişlerini ayak bağı

Dil, şiir ve Kemal Çiftci’nin ‘ateş böceği’ – Enver Topaloğlu

Kemal Çiftci’nin şiir kitabı ‘Başıma İsyanlar Yakar Ateş Böcekleri’ yayımlandı. Çiftci’nin başına ‘isyanlar yakan ateş böcekleri’nin ışığının da kaydedildiği kitapta otuz beş şiir yer alıyor. Verili dil diyelim, iletişim dili diyelim, yaygın dil diyelim; ne dersek diyelim. Sınırlı sayıda sözcükten oluşan, çoğunlukla iletişim için kullandığımız bir kamusal dil ya da “araçsal dil” var. Resmi dil

Engin Turgut: Fazla şiir, az şair – Enver Topaloğlu

Engin Turgut’un yeni şiir kitabı ‘Ardından’, Edebiyatist Yayınları tarafından yayımlandı. ‘Ardından’da “Fazla Çiçek”, “Hiçlik Göründü” ve “Hoşça Kal” başlıklı üç bölüm yer alıyor. Modern Türkçe şiirde seksenlerin, doksanların kalabalığından çıkıp iki binlerden ve takip eden yıllardan geçerek günümüze ulaşanların sayısı çok değildir. Şiire başladığı seksenli yıllardan itibaren bugüne kadar yayımlanan kitapları merak uyandıran, okurun ilgisini

Bejan Matur ne diyor bak: Dünya güzeldir hâlâ – Enver Topaloğlu

Bejan Matur’un varlığa, varoluşa içkin sesi, “çözülemeyen soruna” ya da “krize” dair bir sestir. Onu kuşatan, işaretleyen, dile getiren bir ses… Bejan Matur’u doksanlı yıllarda Defter başta olmak üzere dergilerde çıkan şiirleri ve ardından gelen “Rüzgâr Dolu Konaklar”la (1996) tanımıştık. Daha sonra “Tanrı Görmesin Harflerimi” (1999), “Ayın Büyüttüğü Oğullar” (2002), “Onun Çölünde” (2002), “ İbrahim’in