21. yüzyıl işçileri için bir aplikasyon: Wobbly – Yiğit Yirmibeş

şçiler bölünmüş ve atomize edilmiş koşullarda çalışıyor. Geleneksel örgütlenme bir şekilde dijital araçlarla beslenmeli. İskoçya’da bisikletli yemek dağıtım şirketlerinde çalışan bir grup işçi, örgütlenmelerinin önündeki engelleri aşmak için Wobbly isimli bir dijital uygulama geliştirdi. İnsan bir “Getir” motosikletinin üzerinde İstanbul’un karmaşası içinde evine yiyecek içecek söyleyen insanlara çeşitli malzemeler dağıtırken nasıl bir kolektif yaşam inşa

Emeğin ve emek hareketinin durumu – Hakan Koçak

“Devletin şirketleştiği ve şirketlerin devletleştiği bir dönemde Türkiye’de sınıf mücadelesi zorun öne çıktığı, sert bir çizgi içinde seyredecek. Sosyalistlerinse artık sınıf hareketine çok daha sistemli, güçlü ve etkili müdahale zamanı gelmiş durumda.” Bir rejim inşa sürecindeyiz. Bu sürecin tam merkezinde de çalışma hakkının ağır biçimde ihlal edilmesine, ayrımcılığa dayalı pratikler ve hukuksal düzenlemeler yer alıyor.

21. yüzyılda emek ve direniş üzerine notlar – III: Kapitalizmin tahribatı ve direnişin renkleri! – Tolga Tören

“Kapitalizmin bugünkü düzlemi, sınıfların ortadan kalktığı iddiasını değil, tersine sınıf olgusunun giderek genişlediği, çoğaldığı, bileşiminin çeşitlendiği; kısacası “halklaştığı” bir gerçekliği işaret ediyor.” SiyasiHaber ve Avrupa Forum’da 21 Kasım 2018 tarihinde yayımlanan “21. yüzyılda emek ve direniş üzerine notlar II: Savaş – direniş, ütopya – distopya” başlıklı yazıda, aralarında Beverly Silver’ın da bulunduğu sosyal bilimciler tarafından

21. yüzyılda emek ve direniş üzerine notlar – II: Savaş-direniş, distopya-ütopya! – Tolga Tören

“Bizler için asıl soru mu? Toplumsal muhalefetin bütün dinamiklerini, devinimini kapsayacak bir odağın nasıl yaratılacağı… Distopyanın ütopyaya nasıl dönüşeceği!” Bu dizinin birinci bölümünde Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı sonrasında inşa edilen sınıf uzlaşmacı  sendikacılığı ve bu sendikacılık tarzının Avrupa dışı coğrafyalara yayılmasını ele almıştık. Kapitalizmin, 1944 – 1970’lerin başını kapsayan “altın çağ”ında inşa edilen bu sınıf