Einstein ile Freud’un mektup arkadaşlığı

Uluslararası düzeyde kurulmasını önerdiği entelektüel konsey, Einstein’a göre, yasama ve yargı kollarını da içinde barındırmalı ve her türlü sorunu çözebilmelidir. Freud’a göre, durdurulamaz şiddet arzusunun yeniden hukuk yoluna girmesinin tek koşulu, şiddete karşı kurulan birliğin dayanıklı ve istikrarlı oluşudur. Şiddete karşı zafer kazanmak üzere bir araya gelen bu insanlara güç veren ise aralarındaki duygusal bağ

EINSTEIN’IN KALEMİNDEN: “NİÇİN SOSYALİZM?” – Sermaye oligarşisi

Niçin sosyalizm? “Çünkü”yü bir de Albert Einstein’dan dinleyelim. O 1949’un mayıs ayında, Monthly Review’da “Niçin sosyalizm” diye yazmış, biz de rölativitenin 100. yılında, Express’te nakletmiştik. Vefatının yıldönümünde, Einstein’ın anısına 2005 Express’ine zaplıyoruz… Lincoln Üniversitesi’nde Siyah cemaatin gençlerine ders verirken, 1964 Ekonomik ve sosyal konularda uzman olmayan biri, sosyalizm hakkında görüş beyan etmemeli mi? Bence etmeli.

Ya zaman var olmasaydı? – Demet Parlar

Fizik profesörü Carlo Rovelli’nin “Ya Zaman Var Olmasaydı?” adlı çalışması, uzay ve zaman kavramlarının değişen yeni tanımları hakkında okuru bilgilendiriyor. Çalışmasında sanat ve felsefeyi bilimden ayrı düşünmeyen Rovelli’nin kitabı üzerine Demet Parlar yazdı. Kuantum fiziğinin sezgilerimizin ve gündelik gerçekliğimizin ötesindeki gerçeklerini anlamanın ve algılamanın zorluğu, konunun benim gibi amatör meraklıları için zaman zaman bir sıkıntıya