Pandemi döneminde üniversitelerde eğitim-öğretimi planlamak – Serap Emil

Geçtiğimiz süreçte yaşadığımız karmaşanın tek sebebi Covid-19 ile ilgili belirsizlikler değildi. 200’ün üstünde üniversitenin merkeziyetçi yapı ile yönetilmesi üniversiteler düzeyinde birçok soruna neden oldu. Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın anketinde öğrencilerin fakülte ve bölümlerden memnuniyetlerinin YÖK’ten memnuniyetlerine göre daha düşük olduğu görülmüş. Bir önceki yazımda Güz 2020 dönemine ilişkin uzaktan öğretime geçilip geçilmeyeceğine dair herkesin aklındaki soruyu sormuştum.