Hasta – İrfan Aktan

Egemene yaslanıp solcuları “hasta” ve “yok” olmakla itham eden zatın kendisi değil, onun teşhisinin teşhisi bizim için kayda değer olabilir. Egemen olmayanı hastalıkla ve “dolayısıyla” yoklukla tarif etmek, güç ve iktidar tapınçlığının utanç vericiliğini gizlemenin bilinen bir dışavurumu. Bir gazeteye mülakat veren iktidar yanlısı eski türkücü, sol ve solcular için şu sözleri sarf etmiş: “Dünyada