Simmel’in Toplum Kuramında ve Edward Hopper’ın Resimlerinde Kent Tasavvuru – Ali Rıza Taşkale

Kentsel deneyimin belki de en önemli kuramcıları arasında olan Georg Simmel, toplumun insanlar arasındaki karşılıklı ilişkileri önceleyen dışsal bir varlık olmadığını öne sürer. Simmel’e göre toplumun var olması, onun üzerinden yaşanan “toplumsallığın” hayata geçmesiyle mümkündür. Toplumsallık ilişkileri çıkarıldığında toplum da düpedüz yok olur. Simmel bu bakımdan toplumda genel bir çatışma olduğunu düşünür: “yaşam” ile “form”